HỌC SINH LÊ QUÝ ĐÔN SÔI NỔI, HÀO HỨNG THAM GIA CUỘC THI TOÀN QUỐC “ CÙNG ĐỨC VIỆT TRỞ THÀNH TRẠNG NGUYÊN TUỔI 13” LẦN THỨ IV/ 2018